Symbol Studio

©

Jesteśmy studiem brandingowym.
Definiujemy marki na nowo.

Zjedź niżej i dowiedz się więcej

SatRev

REVOLUTION IS COMING - SATREV AIMS HIGH AND LEAVE POLISH TRACE IN THE UNIVERSE MAP


NEW PERSPECTIVES
FROM SPACE

SatRevolution S.A. to pierwsza polska firma nowych technologii, specjalizująca się w projektowaniu i seryjnej produkcji sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. SatRevolution prowadzi również badania nad innymi rozwiązaniami z zakresu technologii kosmicznych.

NEW PERSPECTIVES
FROM SPACE

01_ Klient

02_ Zakres prac

 • Analiza rynku i grupy docelowej
 • Projekt logo
 • Strategia wizualna marki
 • Księga identyfikacji wizualnej
 • Projekt i wdrożenie strony www
 • Animacje
 • Materiały marketingowe
 • Social media - system graficzny
 • Font autorski

03_ Brali udział

 • Mateusz Pałka - dyrektor kreatywny
 • Przemysław Zięba - analiza, projekt identyfikacji wizualnej, projekt/wdrożenie fontu
 • Karol Socha - projekt/wdrożenie strony www

Forma logo

Umiejscowienie sygnetu względem logotypu również nie jest przypadkowe. Jego pozycja zwiększa dynamikę całego znaku, a kierunek sugeruje wzrost (lot w przestrzeń).

Po analizie rynku zdecydowaliśmy się odciąć od kształtów planet, które nagminnie wykorzystywane są przez konkurencję w identyfikacjach. W projekcie logo zdecydowaliśmy się na autorskie liternictwo w logotypie, które podkreśli technologiczny aspekt marki. Sygnet oparliśmy o motyw gwiazdy, który w swojej symbolice niesie bardziej pojemny przekaz (mądrość, przewodnik, cel).

System oparty na przestrzeni

Nowy slogan marki "NEW PERSPECTIVES FROM SPACE" ma być nie tylko werbalnym odzwierciedleniem systemu identyfikacji, ale jego dwuznaczność ma komunikować  grupie docelowej (firmy z branży inwestycyjnej), że marka SatRev daje nowe perspektywy rozwoju.

Stworzyliśmy system budowania kompozycji, którego fundamentem jest dynamicznie rozmieszczone logo marki. Rozszerzona forma sygnetu wzbogacona została o linie, które symbolizują ruch satelity w przestrzeni kosmicznej. Nawiązują również do wykonywanych pomiarów i precyzyjnych odczytów.

Autorski krój pisma

[ SatRev Mono Font ]

Na potrzeby identyfikacji stworzyliśmy font mono. Krój jest wykorzystywany w logotypie marki oraz nazwach misji.

Litery o stałej szerokości ułatwiają jego zastosowanie na produktach, natomiast techniczny charakter oraz kształty bazowe wywodzą się z formy paneli solarnych umieszczonych na skrzydłach satelit.

Inne realizacje

Hyperset

WE DEFINE AUTOMATION

Zobacz

Playdesign

YOUR SPACE DESIGN BY YOU

Zobacz

Asseta

ODZYSKAJ PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz